Goedkoop doorlopend krediet

Geld Lenen
Een doorlopend krediet is een van de meest voorkomende kredietvormen. Net zoals een persoonlijke lening is een doorlopend krediet een vorm van een consumptief krediet. Men kan er continue over beschikken en dus steeds geld opnemen tot aan het maximale leenbedrag oftewel de kredietlimiet. Kenmerken doorlopend krediet Kenmerken van een doorlopend krediet zijn dat het flexibel is en de looptijd variabel is. Sommige mensen maken de keuze voor een flexibel krediet wanneer ze geld willen lenen maar vooraf niet weten hoeveel ze precies nodig denken te hebben. Een bijkomend voordeel van een doorlopend krediet is, dat men tussentijds boetevrij de lening kan aflossen als men wil. Toch zijn er verschillende voor- en nadelen verbonden aan het hebben van een doorlopend krediet. Voordelen doorlopend krediet • Men mag de lening tussentijds…
Read More

Bepaling van de rente bij een doorlopend krediet

Geld Lenen
Wanneer u geld leent bij een bank of andere financiële instelling, dan betaalt u als vergoeding hiervoor rente. Deze rente varieert in de tijd, per soort lening en per financiële instelling. Het is dus altijd zinvol om wanneer u geld wilt lenen, de diverse leenvormen met bijbehorende rentes en de rentes die de verschillende aanbieders van leningen hanteren, met elkaar te vergelijken. Het verschil in de hoogte van de rente leidt tot een behoorlijk verschil in de totale te betalen rente tijdens de looptijd van de lening en ten opzichte van het geleende bedrag. Een van de mogelijkheden als u geld wilt lenen, is het doorlopende krediet. Kenmerken van een doorlopend krediet Bij een doorlopend krediet kunt u denken aan een krediet met de volgende kenmerken: • Een doorlopend krediet…
Read More