Bepaling van de rente bij een doorlopend krediet

financien geld lenenWanneer u geld leent bij een bank of andere financiële instelling, dan betaalt u als vergoeding hiervoor rente. Deze rente varieert in de tijd, per soort lening en per financiële instelling. Het is dus altijd zinvol om wanneer u geld wilt lenen, de diverse leenvormen met bijbehorende rentes en de rentes die de verschillende aanbieders van leningen hanteren, met elkaar te vergelijken.

Het verschil in de hoogte van de rente leidt tot een behoorlijk verschil in de totale te betalen rente tijdens de looptijd van de lening en ten opzichte van het geleende bedrag. Een van de mogelijkheden als u geld wilt lenen, is het doorlopende krediet.

Kenmerken van een doorlopend krediet
Bij een doorlopend krediet kunt u denken aan een krediet met de volgende kenmerken:
• Een doorlopend krediet betekent dat u geld mag lenen tot aan de krediet limiet die u hebt afgesproken met de geldgever. In feite kunt u direct het hele bedrag opnemen dat afgesproken is, maar u kunt er ook voor kiezen om steeds op de momenten dat het nodig is een deel ervan op te nemen; u mag dus ook minder opnemen dan het afgesproken bedrag.
• Het is altijd verstandig om alleen datgene op te nemen wat u nodig heeft op dat moment, want u betaalt rente over het opgenomen bedrag. Deze is hoger dan de rente die u zou ontvangen wanneer u meer opneemt en dit bedrag dat u nog niet nodig heeft op uw rekening zet.
• Daarnaast is het zo dat u bij een doorlopend krediet een vast bedrag per maand afbetaalt. Dit bedrag bestaat normaliter uit rente en aflossing. Op het moment dat het rentegedeelte lager is, lost u dus automatisch meer af.
• Overigens bestaan er ook aflossingsvrije doorlopende kredieten, waarbij u alleen rente betaalt en de schuld pas op een moment in de toekomst in zijn geheel wordt afgelost.
• Bij een doorlopend krediet mag u overigens ook grotere bedragen ineens aflossen zonder dat u hiervoor boete moet betalen.
• Wanneer u ruimte in het doorlopend krediet krijgt doordat er een bepaald bedrag is afgelost, kunt u deze ruimte ook altijd op ieder gewenst moment weer benutten en het vrije bedrag opnemen.
Vooral dus in situaties waarin u het geld niet allemaal meteen nodig heeft, kan een doorlopend krediet een goede oplossing zijn.

Hoeveel rente betaalt u bij een doorlopend krediet
U betaalt per maand een vast bedrag aan rente en aflossing. Bij het afsluiten van een doorlopend krediet wordt de afspraak gemaakt over welk bedrag dit is. Meestal is dit 1,5 % of 2 % van de totale kredietlimiet.
• Omdat de rente niet voor de hele looptijd vaststaat, is het moeilijk te voorspellen hoe lang u zult moeten aflossen, want de rentestand varieert in de tijd. Als de rente namelijk hoger wordt, wordt het gedeelte van de rente hoger en het bedrag wat afgelost wordt lager en omgekeerd.
• Daarnaast is het vooraf ook nooit bekend welk bedrag u steeds van het doorlopend krediet gebruikt, dus het bedrag waarover de rente wordt betaald. Ook daardoor kan het rentedeel van de afbetaling steeds weer anders zijn.
• Het is niet gemakkelijk om na te gaan waar u het goedkoopste uit bent wat de te betalen rente betreft, omdat de leningmarkt niet erg doorzichtig is. De laagste rente hoeft ook niet altijd de meest gunstige te zijn. Het kan heel nuttig zijn de voorwaarden goed te vergelijken, want die kunnen heel veel verschil uitmaken in het bedrag dat u uiteindelijk kwijt bent voor uw lening.

Aandachtspunten bij het afsluiten van een doorlopend krediet
• Wanneer u kiest om een overlijdensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten die deel uitmaakt van het doorlopend krediet, dan heeft dit invloed op de rente en de kosten van het krediet.
• Bij het afsluiten van een doorlopend krediet betaalt u geen afsluitkosten.